Om Møre og Romsdal Fuglehundklubb

Om Klubben.

Møre og Romsdal Fuglehundklubb ble stiftet i 1984. Som navnet sier , er dette en klubb for fuglehundfolk i Møre og Romsdal. I den første tiden rundt 1985, hadde klubben sonderinger både sørover mot Sogn og Fjordane, og nordover til Trøndelag. Sogn og Fjordane, miljøet i Sogndal, hadde ikke egen klubb, og så etter hvert sørover til vel etablerte Vestlandske Fuglehundklubb. Nordenfjeldske Fuglehundklubb i Trøndelag var i starten med og hjalp oss med mange praktiske oppgaver. Vi ble medutgiver i bladet Hund og Jakt, noe som var av betydning den tid vi ikke hadde internett. Klubben hadde i tillegg et eget tidsskrift, “Støkk” som vi distribuerte i posten til medlemmene.
 
Medlemstallet har de siste årene ligget mellom 100 og 150 medlemmer.
 
I 1984 hadde klubben en dommer. I 2014 er vi 17 dommere i klubben. Litt av en utvikling.
 

I følge våre vedtekter, så skal klubben ha et redaksjonsutvalg.

§5-6 Redaksjon

Redaksjonen har som oppgave å innhente stoff til klubbens web-side.

Redaksjonen skal bestå av ett medlem fra hvert utvalg. Ett medlem velges av styret blant styrets valgte representanter og vil fungere som utvalgets leder og styrerepresentant.

Redaksjonen skal oppnevne en Web-ansvarlig.

 

  • Terje Sylte er web ansvarlig.
  • Jan Sperre er representant fra styret.
  • Leif Jonny Weum er representant fra dommerutvalget 

 

 
Møtereferater kan du se her:
 
 
 
 
Fuglehundprøver.
 
De første prøvene i klubbens regi ble holdt på Ørskogfjellet på vinteren og på høsten, og i tillegg i Torbudalen på høsten. Høstprøvene i Torbudalen ble etter hvert mindre interessante på grunn av lite fugl i terrengene. I samarbeid med Surnadal JFF startet vi i tillegg opp vinterprøve i UK og AK i Storlidalen. Disse terrengene er meget godt besatt med fugl, og prøven har ligget på høy premieprosent. Nå har Surnadal JFF gått ut, og vi er alene om arrangementet. Høstprøver har vi ikke arrangert de senere årene på grunn av mangel på tilfredsstillende terreng.
På begynnelsen av 1990 var klubben med Kristiansund og Nordmøre JFF å etablere “Smølaprøven”. Dette har blitt en anerkjent prøve i vårt område.
 
Utstilling.
 
Utstillingene ambulerte de første årene. Vi var i Kristiansund, Molde og Ålesund. Nå har etter hvert etablert oss på Ørskogfjellet, ved Fjellstova. Ørskogsfjellutstillingen.
 
Andre aktiviteter.
 
Klubben har hatt dressurkurs i Molde siden oppstart i 1984. Det har også vært tilbud om dressurkurs på Sunndalsøra. Medlemsmøter dommersamlinger og julebord har blitt arrangert.
Hjemmesidene våre er en utfordring å drifte. Det er den viktigste informasjonskanalen for klubben, nå som bladet Hund og Jakt og Støkk ikke lenger eksisterer.
 
 

Styret

Leder                 Jan Sperre                          92085183      mrfuglehundklubb@gmail.com

 

Nestleder           Leiv Jonny Weum               41533365     leiv.jonny.weum@gmail.com

                              

Kasserer            Stein Olav Hestad                 90729560      stein.hestad@gmail.com                                   

 

Styremedlem    Linn Fordal Thorvaldsen

          

 

Sekretær          Inger Dreier Sørvik                 41926567     ingerds@icloud.com        

                              

Varamedlem    Frode Strand                       

 

Varamedlem     Audun Mikalsen                           

 

 

Jaktprøveutvalg

 

Leder          Leiv Jonny Weum                          41533365                                                                                                            

 

Medlem    Audun Mikalsen                                                    

 

Medlem       Ståle Lingås 

 

Utstillingsutvalg

 

Leder          Stein Olav Hestad                 90729560      stein.hestad@gmail.com                                                                                                                                        

                         

               

Medlem        Beate Kavli

 

Medlem       Jorunn Lid

                                   

 

Revisor 

                      Ole Frøland

                                                     

Vara              Tor Steigedal                                                                                    

 

 

Valgkomite

 

Leder                    Aslak Digernes

 

Medlem                Atle Storvik

 

 Medlem                Tor Steigedal                                          

 

Vara                     Rune Urke                                                  

 

 
 
Post til Klubben sendes;
Jan Sperre
Gamle Flisnesvegen 52
6013 Ålesund

92085183

e-post: mrfuglehundklubb@gmail.com

Nyheter

Bunnpris Kviltorp kl. 19.00

24.01.2022
Les mer

Årseretning for MRFHK 

21.01.2022
Les mer

Molde parkerings tunnel 26 januar, klokken 18.00.

19.01.2022
Les mer

Frei torsdag 27. januar kl 18.

12.01.2022
Les mer
pr_sample_2.png
Nyhetsbrev
Skriv e-post, og registrer deg her.