Om Møre og Romsdal Fuglehundklubb

Om Klubben.

Møre og Romsdal Fuglehundklubb ble stiftet i 1984. Som navnet sier , er dette en klubb for fuglehundfolk i Møre og Romsdal. I den første tiden rundt 1985, hadde klubben sonderinger både sørover mot Sogn og Fjordane, og nordover til Trøndelag. Sogn og Fjordane, miljøet i Sogndal, hadde ikke egen klubb, og så etter hvert sørover til vel etablerte Vestlandske Fuglehundklubb. Nordenfjeldske Fuglehundklubb i Trøndelag var i starten med og hjalp oss med mange praktiske oppgaver. Vi ble medutgiver i bladet Hund og Jakt, noe som var av betydning den tid vi ikke hadde internett. Klubben hadde i tillegg et eget tidsskrift, “Støkk” som vi distribuerte i posten til medlemmene.
 
Medlemstallet har de siste årene ligget mellom 100 og 150 medlemmer.
 
I 1984 hadde klubben en dommer. I 2014 er vi 17 dommere i klubben. Litt av en utvikling.
 

I følge våre vedtekter, så skal klubben ha et redaksjonsutvalg.

§5-6 Redaksjon

Redaksjonen har som oppgave å innhente stoff til klubbens web-side.

Redaksjonen skal bestå av ett medlem fra hvert utvalg. Ett medlem velges av styret blant styrets valgte representanter og vil fungere som utvalgets leder og styrerepresentant.

Redaksjonen skal oppnevne en Web-ansvarlig.

 

  • Terje Sylte er representant for jaktutvalget og web ansvarlig.
  • Tor Steigedal er representant fra styret og utstillingsutvalget.
  • Leif Jan Sørlie er representant fra dommerutvalget 

 

 
Møtereferater kan du se her:
 
 
 
 
 
Fuglehundprøver.
 
De første prøvene i klubbens regi ble holdt på Ørskogfjellet på vinteren og på høsten, og i tillegg i Torbudalen på høsten. Høstprøvene i Torbudalen ble etter hvert mindre interessante på grunn av lite fugl i terrengene. I samarbeid med Surnadal JFF startet vi i tillegg opp vinterprøve i UK og AK i Storlidalen. Disse terrengene er meget godt besatt med fugl, og prøven har ligget på høy premieprosent. Nå har Surnadal JFF gått ut, og vi er alene om arrangementet. Høstprøver har vi ikke arrangert de senere årene på grunn av mangel på tilfredsstillende terreng.
På begynnelsen av 1990 var klubben med Kristiansund og Nordmøre JFF å etablere “Smølaprøven”. Dette har blitt en anerkjent prøve i vårt område.
 
Utstilling.
 
Utstillingene ambulerte de første årene. Vi var i Kristiansund, Molde og Ålesund. Nå har etter hvert etablert oss på Ørskogfjellet, ved Fjellstova. Ørskogsfjellutstillingen.
 
Andre aktiviteter.
 
Klubben har hatt dressurkurs i Molde siden oppstart i 1984. Det har også vært tilbud om dressurkurs på Sunndalsøra. Medlemsmøter dommersamlinger og julebord har blitt arrangert.
Hjemmesidene våre er en utfordring å drifte. Det er den viktigste informasjonskanalen for klubben, nå som bladet Hund og Jakt og Støkk ikke lenger eksisterer.
 
 

Styret

Leder                 Tor Steigedal                      91164147      tor.steigedal@gmail.com 

 

Nestleder           Leiv Jonny Weum               41533365

                              

Kasserer            Steinar Knutsen                   93085005      st-knut2@online.no                                        

 

Styremedlem     Uwe Woll                              90835113      uwe-wo@online.no           

 

Sekretær        Inger Dreier Sørvik                 41926567     ingerds@icloud.com        

                              

Varamedlem      Inger Dreier Sørvik              41926567       ingerds@icloud.com                            

 

Varamedlem     Arnfinn Blø                            41615497         a-bloe@online.no                              

 

 

Jaktprøveutvalg

 

Leder          Leiv Jonny Weum                          41533365                                                                                                            

 

Medlem       Terje Sylte                                    91390725     tersylte@altiboxmail.no                                                      

 

Medlem       Mette Marie Waaler                      97140738  mmwaaler@hotmail.com                                  

 

 

Utstillingsutvalg

 

Leder          Tor Steigedal                           91164147 tor.steigedal@gmail.com                                                                                                                                        

                         

               

Medlem         Inger Dreier Sørvik                         41926567    ingerds@icloud.com                                    

 

Revisor 

                      Stein Olav Hestad.

                                                     

Vara              Ole R. Frøland                                                                                       

 

 

Valgkomite

 

Leder                    Ola Øverlie                        90134639  oloeve@online.no

 

Medlem                Odd Arne Vikavoll                 91822461                                     

 

Medlem                Aslak Digernes                              

 

Vara                     Uwe Woll                              90835113  uwe-wo@online.no                                                  

 

 
 
Post til Klubben sendes;
 
Tor Steigedal
Ingebrigtveien 6, 6410 Molde
Klubbens organisasjonsnr. 984643454
90134639 oloeve@online.no

Nyheter

Årsberetning 2018

13.02.2019
Les mer

Velkommen til klubbmesterskap i Møre og Romsdal Fuglehundklubb lørdag 2 Mars kl 10

Oppmøte ved Båten/parkeringsplass på Ørskogfjellet.

 

06.02.2019
Les mer

Forvaltning av fjellressursene.

19.12.2018
Les mer

Seilet 10/12 Kl 19

27.11.2018
Les mer
pr_sample_2.png
pr_sample_3.png
felleskjøpet_.jpg
Nyhetsbrev
Skriv e-post, og registrer deg her.