Gordonsettervalper

Gordonsetter valpekull

 Mor Norsk Gordonsetter avlstispe Bjørklitoppens
Black Magic (1 UK, 2x2UK, 1AK.2x2 AK høyfjell og 2 AK skog)
Far: Sveits/Fransk Int.m.
ch. Hunter Gordon English Beauty.
10 valper (7tisper og tre
hanner) fødd: 18.04 lev.kl.ca.13.06.19.
1 tispe og 2 hanner er ikke
plassert.Valpene ønskes solgt til jegere/prøvefolk.

Interesserte bes ringe Stig Sagen på: 91142035 /71182550.